19 điều mà bạn ngừng làm khi bạn trưởng thành

Càng già đi bao nhiêu, chúng ta càng được học nhiều bài học về cuộc sống bấy nhiêu. Càng học được nhiều bài học bao nhiêu, khả năng trưởng thành của chúng ta cũng càng cao hơn bấy nhiêu. Một vài người đặc biệt trưởng thành từ rất sớm với những đặc điểm riêng nhưng […]

©2019 by TRE Magazine